Facebook logo  Instagram logo Instagram logo

Het screenen van risicovoeten

Het is van groot belang vroegtijdig te ontdekken of er risicofactoren bestaan voor het ontstaan van een wond (drukulcus) aan de voet bij m.n. mensen met diabetes of reuma. Het risico van het ontstaan is namelijk groter en de genezing moeizamer. De medisch pedicure is er voor opgeleid om een volledig onderzoek uit te voeren.

  • d.m.v. een stemvork test men het diepere gevoel op verschillende plaatsen op enkel en voet.
  • d.m.v. een monofilament ( een handvat met daarin bevestigd een soort nylon draadje van bepaalde dikte en lengte) wordt de voet/voetzool op verschillende plaatsen getest om zo een goed inzicht in het wel/niet gevoel van uw voeten te krijgen om zo een goed overzicht over de af/aanwezigheid van sensibele neuropathie te krijgen.
  • Uw voeten worden getest of u warmte of koude voelt.
  • Schoeninspectie: uw schoenen worden grondig geïnspecteerd en er wordt gekeken naar  lengte, breedte, hoogte, oneffenheden in de schoen, plooivorming, slijtage etc..
  • Sokken: uw sokken worden nagekeken op evt. naden.

De gehele screening wordt met u doorgenomen, evt. adviezen worden met u besproken. Bij risico’s zal (met kennisgeving aan u) informatie m.b.t. de screening naar uw huisarts/praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige verstuurd worden. Deze screening wordt soms door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.